Het Aviation Competence Centre is gestart in 2007 als een project van het ROC Leeuwenborgh. Met steun vanuit de provincie Limburg en de partners vanuit de Maastricht Maintenance Boulevard is de toenmalige opleiding luchtvaarttechniek uit gegroeid naar een regionaal luchtvaart opleidingscentrum. Het huidige gebouw (inclusief hangaar) is in 2010 geopend en dit was een belangrijke milestone in het project. 

Als laatste milestone in het project heeft het ACC in 2012 de EASA Part-147 erkenning voor basis opleidingen behaald. In 2013 (wederom met de steun van de provincie Limburg en ROC Leeuwenborgh) is de erkenning verder uitgebreid en zijn de eerste commerciële projecten gestart. Steeds meer organisaties (voornamelijk buiten Nederland) maken gebruik van het door het ACC ontwikkelde Engelstalige cursus materiaal. Ook wordt door erkende personen van het ACC steeds meer EASA Part-66 module examens afgenomen in het buitenland. Daarnaast weten ook steeds meer buitenlandse luchtvaart monteurs het ACC te vinden voor bijscholing dan wel EASA Part-66 Module examens. 

Vanuit onze unieke en inspirerende locatie op Maastricht-Airport kunnen we steeds meer klanten ondersteunen met kennis, cursus materiaal en erkende EASA Part-66 module examens.