Krijg ik een diploma na het behalen van de opleiding?

Zoals bij elke opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs behaal je, als je slaagt, een officieel, landelijk erkend diploma. Je kunt dat halen op WEB/MBO niveau 3 (Eerste vliegtuigonderhoudsmonteur) of op WEB/MBO niveau 4 (Vliegtuigonderhoudstechnicus).

Daarnaast kun je ook zogenaamde Part-66 module certificaten halen of zelfs Part-66 training certificaat. Als je voor alle modules een certificaat gehaald hebt voldoe je aan de belangrijkste voorwaarden voor het behalen van een Aircraft Maintenance Licence (AML). Van het ACC ontvang je dan het europees erkende “Certificate of Recognition”.

Het ACC is EASA Part-147 erkend. Wat houdt dat eigenlijk in?

Het Aviation Competence Centre heeft een Part-147 erkenning. Dit betekend dat de opleidingsorganisatie voldoet aan de eisen gesteld door EASA (European Aviation Safety Agency). Alleen een erkende opleidings organisatie mag opleidingen en/of examens afnemen die aan Part-66 voldoen. De EASA Part-66 regelgeving is een normering waaraan Europees erkende Luchtvaartonderhouds monetuers aan moeten voldoen.

Wat is een EASA Part-66 erkende opleiding?

Een EASA Part-66 erkende opleiding wordt gegeven in een EASA Part-147 erkende opleidingsorganisatie. Een erkende opleiding is niet hetzelfde als opleiding met slechts erkende Part-66 module examens. De meeste andere MBO instellingen in Nederland bieden alleen erkende Part-66 module examens.

Na het volgen van een erkende opleiding (bij een EASA Part-147 erkende opleider) is benodigde aantal jaren van praktijkervaring voor het mogen aanvragen van een AML het kortst.

Wat kan ik na het behalen van alle EASA Part-66 Module examens?

Alleen een Part-147 erkende opleider mag na het behalen van een EASA Part-66 module examen een europees erkende “Certificate of Recognition” uit geven.

Als alle van toepassing zijnde modules zijn behaald kan na een aantal jaren van praktijk ervaring een Aircraft Maintenance Licence worden aangevraagd. Hoeveel jaren praktijk ervaring benodigd zijn is o.a. afhankelijk of een erkende EASA Part-147 opleiding of alleen erkende EASA Part-66 module examens zijn behaald.

 

Wat is EASA?

De veiligheid van de Europese luchtvaart is geregeld in de Europese Luchtvaartwetgeving. Deze wetgeving is geschreven door de medewerkers van de European Aviation Safety Agency (EASA) en vervolgens zijn deze wetten aangenomen door het Europese Parlement.

De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is namens EASA bevoegd om bijvoorbeeld Opleidingsorganisaties te controleren en te erkennen.

 

Wat is de waarde van Part-66 certificering?

De vliegtuigonderhoudsbranche in alle Europese landen (maar ook ver daarbuiten, denk aan Midden Oosten, Zuid-Oost Azie, etc) kent deze certificering en hecht er veel waarde aan. Je certificaat is dan ook in alle bij de EASA aangesloten landen geldig.

 

Wat is een AML?

AML staat voor Aircraft Maintenance Licence en wordt ook wel een Part-66 genoemd. Dit document wordt uitgegeven door de luchtvaart authoriteiten van een EU-land en dit is een document waarop staat aangegeven voor welke Category jij erkend bent (bijvoorbeeld Part-66 Category B1.1). Na het behalen van zogenaamde vliegtuig type trainingen (bijv. voor een Boeing 737-800 of een Airbus A380) worden deze bijgeschreven op je AML. Je kunt daarmee aftekenbevoegd worden binnen een erkend onderhoudsbedrijf, dat wil zeggen dat je kunt tekenen voor het uitgevoerde onderhoud aan vliegtuigen.

 

Kan een Cat-A, Cat-B1.1 en Cat-B2 opgeleide technicus aftekenbevoegd worden?

Ja, juist de technici EASA Part-66 Cat. A, B1.1 en B2 kunnen aftekenbevoegd worden. Dus daar is de opleiding op afgestemd, maar je moet wel werkzaam zijn in een erkend luchtvaartonderhouds bedrijf.

Waarvoor ben je als vliegtuigonderhoudsmonteur aftekenbevoegd?

Als aftekenbevoegde Cat-A monteur kun je je eigen werk en a specifieke en routinematige taken aftekenen. Als aftekenbevoegde Cat-B1.1 en Cat-B2 monteur mag je ook het werk van anderen aftekenen.

 

Blijf je altijd aftekenbevoegd?

Je AML (EASA Part-66) blijft geldig als je deze elke vijf jaar laat vernieuwen bij KIWA.

Moet je altijd in een Part-145 erkend bedrijf ervaring opbouwen?

Het heeft wel de voorkeur, maar ook een in een “kleinere” Part-M subpart F Maintenance Organisatie is mogelijk . Je kunt ook ervaring opdoen in een niet Part-145 erkende omgeving: het gaat dan om relevante vliegtuigonderhoudservaring. Hierover vind je meer informatie op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (www.ilent.nl). Ook de stage (of de BPV) kan worden beschouwd als relevante ervaring.

Wat is een Part-145 erkend bedrijf?

Een Part–145 erkend bedrijf heeft een erkenning van de Inspectie Leefomgeving en Transport en mag onderhoud verrichten aan vliegtuigen, motoren en/of componenten.

 

Hoe weet ik of een bedrijf een erkend leerbedrijf is?

Tijdens de opleiding moet je stage (of BPV) lopen bij een erkend leerbedrijf. Op een bedrijf een erkend leerbedrijf is kun je controleren op de website van Kenteq: www.kenteq.nl. Het is niet dat ieder Part-145 erkend onderhouds bedrijf ook een erkend leerbedrijf is. Dus je moet dit controleren.

Als je bij een ander Part-145 luchtvaartbedrijf gaat werken blijft dan je AML geldig?

Ja, je AML blijft vijf jaar lang geldig. Verlenging is mogelijk als je aan de regelgeving die verbonden is aan een AML blijft voldoen.

 

Als je bij een ander Part-145 luchtvaartbedrijf gaat werken, blijven dan je bevoegdheden geldig?

Nee, aftekenbevoegdheden zijn zoals gezegd bedrijfsgebonden en de geldigheid vervalt dan. Wel kun je deze bevoegdheden opnieuw verkrijgen binnen een ander luchtvaartbedrijf door deze aan te vragen bij de bedrijfsleiding in samenspraak met de afdeling Quality. Daarna kan de afdeling quality je een bedrijfsbevoegdheid geven waarop je ‘rating’ staat: welke werkzaamheden je mag uitvoeren.

 

Ik wil meer weten over de EASA Part-66 eisen en de inhoud. Waar kan ik verdere informatie vinden?

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (www.ilent.nl). Kijk onder ‘luchtvaart’. Of bij de organisatie KIWA die in Nederland de AML licencies uitgeeft (http://diensten.kiwa.nl/vergunningen/part-66-aml ). In Belgie moet de AML licency bij de Federale overheid worden aangevraagd (http://www.mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/). 

Moet je ook stage lopen tijdens je opleiding?

Ja, dit wordt ook wel BPV genoemd (Beroeps Praktijk Vorming).

 

Waar moet ik rekening mee houden met betrekking tot een stageplaats?

Veel vliegtuigtechnisch onderhoud vindt op andere plaatsen in Nederland plaats, bijvoorbeeld op en rond luchthavens als Schiphol, Den Helder maar ook Maastricht-Airport, etc. Je moet er dus rekening mee houden dat je (tijdelijk) elders (op kamers) gaat wonen.

Zorgt de school voor een stageplaats of moet je dit zelf doen?

Als je een leuke stageplek wil hebben, moet je daar zelf voor zorgem. Het Aviation Competence Centre kan je daar wel bij helpen. Het bedrijf moet wel erkend zijn door Kenteq voor vliegtuigonderhoud.

 

Wat is Kenteq?

Kenteq is een landelijk kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap dat onder andere beoordeelt of een bedrijf als stagebedrijf kan dienen.

 

Telt altijd alle stagetijd mee voor je WEB-diploma?

Nee, alleen stagetijd die je maakt bij een bedrijf dat een erkend leerbedrijf is door Kenteq.

 

Zorgt de school voor de lesboeken?

Je krijgt van de school een boeken- en leermiddelenlijst zodat je deze zelf kunt aanschaffen. Ook heb je persoonlijk beschernings middelen nodig, denk aan: veiligheidsschoenen, veiligheidsbril en een overall.

Wat moet ik meenemen als ik een Part-66 Module Examen kom doen?

Het belangrijkste is jezelf voorbereiden op het examen. Daarnaast moet je minimaal 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig zijn. Zorg er ook voor dat voor ieder examen je ID-kaart of je passport bij je hebt. Als de examinator niet formeel je identiteit kan vast stellen, kun je niet meedoen met het examen. Je moet ook een pen meenemen (kleur: blauw of zwart).

Hoe kan ik me inschrijven voor een EASA Part-66 Module Examen?

Dat kun je doen met de ExMan App, gebruik daarvoor de knop "Registeren voor Examen". Voor studenten van het ROC Leeuwenborgh zijn de eerste 2 EASA Part-66 module examens gratis. Het eventuele derde examen of daarna moet worden betaald. Deze betaling gaat via de ExMan App en je kunt middels Ideal betalen of eventueel op een andere wijze.

Hoe vaak mag ik een EASA Part-66 Module Examen doen?

In de EASA Part-66 wetgeving staat vermeld dat na 90 dagen een her-examen mag worden gedaan voor een specifiek module, alleen als er een specifieke her-training is geweest in het ACC mag dit na 30 dagen. Daarnaast mag je maximaal 3 keer achtereenvolgens een examen doen, na de derde maal moet er minimaal 1 jaar worden gewacht.